Adictad
"время не лечит, лечит алкоголь и случаиное знакомство, лечит секунды проведённые с кемто другим, лечит длинные улицы и проспекты в огнах, огромные очки за которым не видно уставшых глаз, лечит мечты о летье, о новой жизне, а время, время не лечит, время идёт мимо, но ничего не меняется."


მე ყოველთვის მოგცემ იმას რასაც მთხოვ და შენ მოგიძღვნი ჩემს ყოველ წამს, შემხედე თვალებში მე შენ სუნთქვას ვგრძნობ და სანამ გიყურებ ვერ მოვიკლავ თავს, აღარაფერი მახსოვს ვეღარაფერს ვთმობ და ვერ გავუშვებ ბოლო შანსს, გეხვეწები ღმერთო ნუ მახრჩობ სანამ ხარ ვერ მოვიკლავ თავს 


install theme